Disclaimer

Wanneer u de website Chioswinkel.nl bezoekt en/of tot aanschaf van één of meer producten overgaat, betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De getoonde informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter aanvaardt Chioswinkel.nl in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de producten, of verspreiding van de informatie van deze website. Tevens wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Uiteraard doen we er alles aan correcte en up-to-date informatie over onze producten te geven. Maar de fabrikanten en leveranciers waarvan wij de producten betrekken kunnen aanpassingen (bijvoorbeeld verbeteringen) doorvoeren, waardoor de product- en andere beschrijvingen veranderen. Daarbij kan het gebeuren dat wij daarvan niet op de hoogte zijn, al is die kans niet groot, want wij hebben uitstekende contacten met onze partners. Lees daarom altijd de tekst op de verpakking van het verkregen product alvorens het te gebruiken. Met name als het gaat om ingrediënten, informatie over allergieën, voedingswaarden en dieet-informatie.

Alle producten die wij verkopen voldoen volgens opgaaf van de fabrikanten aan alle relevante Europese eisen, richtlijnen en wetten.

Chioswinkel.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer er schadelijke software op deze website voorkomt en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Onder natuurlijk worden alle stoffen en bestanddelen beschouwd die een natuurlijke oorsprong hebben. Ook al maken diverse van deze natuurlijke stoffen soms deel uit van het menselijk lichaam, ze komen niet altijd vrij voor in de natuur. Er is dan een bewerkingsproces nodig om deze stoffen te kunnen produceren. Alle stoffen die daarbij worden gebruikt zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit, alsmede de zorgvuldigheid bij het productieproces, om vervuiling van het eindproduct tegen te gaan.

Inhoud

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Chioswinkel.nl streeft ernaar correcte en actuele producten en informatie aan te bieden. Echter kan zij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Uiteraard beoordelen wij alle teksten van onze leveranciers nauwkeurig. De meeste teksten zijn vertaald uit het Grieks en Engels. Hierbij vallen vertaalfouten niet volledig uit te sluiten. De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener.

Verwijzingen van Chioswinkel.nl

Chioswinkel.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gelinkt zijn met onze website, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op die sites, op welke wijze dan ook.

Chioswinkel.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor links die leiden naar websites van derden. Chioswinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Chioswinkel.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

E-mails verstuurd door Chioswinkel.nl

Door Chioswinkel.nl verstuurde e-mails en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. De e-mails zijn met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze zijn gebaseerd op de door de bezoekers ingevoerde gegevens. Echter aanvaardt Chioswinkel.nl geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze e-mails verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze e-mails rechten kunnen worden ontleend.

Privacy en Databescherming

Chioswinkel.nl streeft ernaar om de privacy van elke bezoeker aan deze site te garanderen. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld. Chioswinkel.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt aan ons wordt verstrekt. Met de aanschaf van één of meer producten, het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail aan info@chioswinkel.nl geeft een bezoeker Chioswinkel.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens tijdelijk op te slaan en te verwerken om zo haar dienstverlening uit te kunnen voeren. In sommige gevallen zal Chioswinkel.nl gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische en analytische doeleinden en helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zie ook meer informaties over cookies en de privacyverklaring.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s en grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van Chioswinkel.nl en WA Products en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Chioswinkel.nl en WA Products aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat).

Allergieën en etikettering

De persoonlijke verzorgingsproducten van onze leverancier (ANEMOS) zijn van hoge kwaliteit. Ze bevatten ook diverse natuurlijke bestanddelen. De meeste zijn dermatologisch getest. Veel daarvan zijn internationaal gecertificeerd 100% hypoallergeen en 0% huid irriterend. Echter, iemand met een specifieke allergie kan ook door een 100% natuurlijk bestanddeel last daarvan krijgen. In de handcrème van ANEMOS zit o.a. avocado olie. Iemand met een allergie voor avocado kan deze handcrème dus wellicht beter niet kiezen. In de plakjes nougat zitten amandelen en soms pinda’s. In de handcrème met ezelinnenmelk zit melk (lactose) enz.

Bij alle (verzorgings)producten op deze website staan de ingrediënten. Wij hanteren de internationale (Engelse) INCI benamingen bij cosmetica en Nederlandse benamingen voor voedingsmiddelen.

Waar nodig, conform Nederlandse wetgeving, voegen wij aanvullende informatie toe middels extra labels. Deze labels zullen in enkele gevallen het uiterlijk van de verpakking (aanzienlijk) ontsieren. Gezien de relatief geringe aantallen die wij jaarlijks in- en verkopen is een geheel vervangend, Nederlandstalig, etiket te duur en zal dat de productprijs aanzienlijk opdrijven.

Bij voedingsmiddelen wordt allergieën informatie gegeven, conform wettelijke eisen, evenals de ingrediënten en voedingswaarden, Tenminste-Houdbaarheid-Tot datum, het lot-nummer (batch) en een bewaaradvies. De ingrediënten staan, zoals verplicht, in volgorde van aanwezige hoeveelheid. Zo kunt u zelf een afweging maken of het bekeken product voor u bruikbaar is.

Indien blijkt dat de wettelijke etikettering een aanzienlijke wijziging van het oorspronkelijke etiket veroorzaakt, zorgen wij voor volledige vervanging van het oorspronkelijke etiket door een Nederlandstalige die volledig voldoet aan de wettelijke, Nederlandse, voorschriften. De leverancier brengt deze etiketten aan.

Biologische producten (SKAL registratie)

Chioswinkel.nl verkoopt uitsluitende biologische levensmiddelen met een actueel bio-certificaat. Bij de selectie van deze producten hanteren wij strikte eisen, zoals de aanwezigheid van Europese bio-certificaten en andere relevante informatie waaruit blijkt dat de voedselveiligheid voldoet aan Europese en Nederlandse normen.

WA products, het bedrijf achter Chioswinkel.nl, staat geregistreerd bij SKAL. De autoriteit die in Nederland de kwaliteit van biologische producten controleert. SKAL controleert ook WA Products en dus ook Chioswinkel.nl. Daardoor bent u verzekerd van 100% echt biologische, betrouwbare producten.

NVWA registratie

WA Products, het bedrijf achter Chioswinkel.nl, staat geregistreerd bij De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en wordt gecontroleerd door deze instantie op het gebied van met name productveiligheid. Regelmatig wordt afgestemd welke teksten wel en niet wettelijk zijn toegestaan (vooral op nieuwe producten). Onze (met name Griekse) leveranciers hanteren soms beschrijvingen die niet volledig aansluiten bij de (aanvullende) Nederlandse wetgeving op het gebied van cosmetica en levensmiddelen. Waar nodig zorgen wij voor aanpassing van dergelijke teksten. Daardoor kan het voorkomen dat teksten op de website wijzigen.

Bronnen

De meeste teksten op deze website zijn gebaseerd op, of grotendeels overgenomen van, de informatie van de fabrikanten en leveranciers (Nederlandse groothandel) van de producten die wij verkopen. Deze fabrikanten voldoen met hun producten 100% aan de wettelijke normen en eisen van de EU en hun land. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (de juistheid van) hun teksten, claims en uitingen, maar wij proberen zo goed mogelijk eventuele onjuistheden te detecteren. Waar nodig zorgen wij zo goed mogelijk voor aanpassing aan Nederlandse wetgeving middels aanvullende, vervangende, of corrigerende teksten. Zowel op deze website als op de product verpakkingen.

In de teksten op deze website staan soms positieve eigenschappen en toepassingen van Chios mastiek vermeld. Deze teksten zijn gebaseerd, of volledig overgenomen, uit de volgende bronnen:
Europees Medicijnen Agentschap – Herbal monograph/draft european union herbal monograph pistacia lentiscus resin mastix.
Langenheim JH. Plant Resins. Chemistry, Evolution, Ecology, and Ethnobotany. Timber Press Portland/Cambridge 2003:385.
Pharmaca Pura fytotherapie – Geurige tranen die vrolijk maken, troosten en genezen.
The Chios mastiha growers association – Medical and scientific reports.
Plants for a future – Pistacia lentiscus Mastic Tree.
Anemos, Chios – Mastic uses and properties.
De publiekelijk getoonde teksten en video’s in het mastiek museum te Chios.

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving zijn bepaalde gezondheidsclaims, die op Europees niveau wél mogen, niet toegestaan. Ook het verwijzen naar externe bronnen (evenals de EMA en andere officiële nationale overheidsinstellingen) die dergelijke claims benoemen en onderbouwen zijn in de meeste gevallen niet toegestaan in Nederland. Daarom vindt u op deze website weinig van dergelijke claims, al worden deze qua historie en traditioneel gebruik al vele jaren gebruikt.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.